Meie kogunemised on avatud kõigile. Oleme mõelnud oma jumalateenistuse ülesehituses otsivale hingele, kel on küsimusi: “Mis on elu mõte? Miks on maailmas nii palju kurjust? Kas keegi üldse hoolib minust? Mis saab pärast surma?” Meil ei ole kõiki vastuseid, aga me tunneme Teda kellel on kõik, mida vajame. Ka vastused eksistentsiaalsetele küsimustele. Tule ja koge seda!

Me vestleme ja palvetame kõigi inimestega, kes soovivad hingehoidu, eestpalvet haiguses või mures. Hingehoiuks ja eestpalveks on valmis iga usklik inimene, kes on Sulle usaldusväärne.

Me ristime inimesi isikliku usutunnistuse alusel. See eeldab täisealiseks olemist või/ ja suutlikkust teha teadlik usuotsus evangeeliumi vastuvõtmiseks, olles seejuures oma vanema(te)ga võimalikult heas läbisaamises.

Me laulatame eeldusel, et noorpaar usub Jumalasse ja soovib Teda tunda ning elada püha kristlikku abielu.

Me matame lahkunuid Jumala Sõna ja palvega, sõltumata nende usulistest tõekspidamistest.